Ahmet Say’ın Ardından

Ahmet Say’ın kaybını ağırlaştıran, aşılmaz kılan, sözcüğün anlamına anlam katacak ölçüde görkemli bir “aydın” oluşu olsa gerek. Müzik ve edebiyatta üretici ve öğretici unvanları üzerine ne çok haklı övgü ve değerlendirme kaleme alınabilir. Fakat bir entelektüelin, bir sanatçının “aydın olmak” gibi bir zorunluluğu yoktur. Aydın olma eylemi, birikimini, donanımını yetiler çerçevesinde ve ötesinde bir ülküyle insanlık ideali için, insanlık onuruyla inşa etmek demek değil midir? Bu yük ve sorumluluğun altına her ölümlünün girebilmesini beklemek hayaldir. Ne var ki, bu göğüs görme cesaretini gösterenlerin göz kamaştırıcılığı karşısında baştan çıkmamak ne mümkün!

Kendisiyle 2015’te “çocuk ve sanat” dosyamız çerçevesinde buluşma şansımız olmuş ve bir söyleşi* gerçekleştirmiştik. Toy halimizle, çalışmalarımızın neden daha fazla kişiye ulaşamadığından yakınınca “evvela maddeyi tanımalı” dercesine “okur” adlı soyutluğu somutlamıştı bizler için. Bu olgunlaştırıcı deneyim, kendisiyle diyaloğumuzu geliştirerek sürdürme gayesini doğurmuştu. Yıllar içinde Ahmet Say, özel dosyalarımız için kendisinden yazı isteklerimizi hiç kırmadığı gibi**, ağır hastalığından ötürü kendisinden herhangi bir ricamız olmadı dönemlerde bile bizi şaşırtarak kapsamlı ve öğretici çalışmalarını yayınlamamız için iletiyordu***. Nezaketi ve iletişimde denkliği bir an olsun bırakmadan genç, dinç ve zindeydi. Azizm Sanat Yıllığı’nı her defasında sipariş edecek kadar düşünceli, biçim olarak kusursuz yazılarını kendi kıstaslarına göre yeterince özenli eposta metinleri eşliğinde yollayamadığını hissettiği için özür dileyecek kadar inceydi, insandı. Ahmet Say bizlere “aydın kime denir” sorusunu sorduracak ve bu uğurda özel bir dosya hazırlamamıza farkında olmadan öncü olan aydınımızdı. Aydın olmayanların kendilerini aydın sandığı, en önemlisi de aydın sıfatının ne olduğundan bihaber bırakılmış çoğunluğun aydın olmayanları aydın sandığı bir devirde, Ahmet Say’ın aydınlığını taşımak ve paylaşmak bizlerin gururlu sorumluluğu olacaktır.

Aydınlanma devrimi ve felsefesi sayesinde başlayan ve ilelebet sürecek olan dostluğumuzun sevinciyle, değerli büyüğümüz, hocamız, yoldaşımız, Cumhuriyetçi ve Sosyalist aydınımız Ahmet Say’ı saygı ve özlemle anıyoruz,

Sanat Aydınlanma İçindir!

Azizm Sanat Örgütü

* Söyleşi: Ahmet Say http://www.azizmsanat.org/2016/07/11/ahmet-say/

** Ekim Devrimi’ni Hazırlayan Kültür Hareketi İçinde Müzik Sanatı  http://www.azizmsanat.org/2017/10/24/ekim-devrimini-hazirlayan-kultur-hareketi-icinde-muzik-sanati-ahmet-say/

Sovyetler Birliği’nde Müzik                           

Aydınlanmanın Göstergesi: Sanat

*** Cumhuriyetin Kuruluş Döneminde Müzik Sanatındaki Atılımlar http://www.azizmsanat.org/2017/05/23/ahmet-say-azizm-icin-yazdi-cumhuriyetin-kurulus-doneminde-muzik-sanatindaki-atilimlar/

Türkiye’de Müzik Sanatının Son Gelişim Evresi http://www.azizmsanat.org/2017/05/30/ahmet-say-yazdi-turkiyede-muzik-sanatinin-son-gelisim-evresi-1945-2016/

Bunu paylaş: