Söyleşi: Meltem Tüzün

Söyleşi: Meltem Tüzün

Söyleşi: Meltem Tüzün* “Tanrıyı bu dünyaya bakarak yargılamamak gerektiğine gittikçe daha çok inanıyorum, başarısız bir taslağı bu onun. Her sanatçı bu taslağı yeniden yapmaya, eksiğini tamamlayarak ona bir ‘biçem’ katmaya çalışır.” Van Gogh bu dizeleri yaşamının en sarsıcı dönemlerinde kaleme alarak, kendisi gibi bu dizeleri de ölümsüz kıldı. Yaşamına kıymasının ardından, gerek sanat tarihinde saygın […]

Dadanın Politik Mirası – Orçun Üzüm

Dadanın Politik Mirası – Orçun Üzüm

Dadanın Politik Mirası* “Zürih’in saygıdeğer ahalisi, öğrenciler, zanaatkârlar, işçiler, berduşlar, tüm ülkelerin aylakları, birleşin!” Diye haykırdılar Zürih’te bir gösteride.  1919’da Almanya manifestolarında, tüm yaratıcı ve entelektüel erkeklerin ve kadınların, radikal komünizm temelinde enternasyonal bir devrimci birlik kurmaları; ‘’‘Tinin işçileri’ diye anılanların (Hiller, Adler) her yönelimine karşı, onların gizli burjuvacılıklarına karşı, ekspresyonizme karşı, Sturm grubunun desteklediği […]

Yeni Dada Hareketleri – Cennet Akıncı

Yeni Dada Hareketleri – Cennet Akıncı

Yeni Dada Hareketleri* 1960 yıllarında yaygınlaşan ‘Pop’ hareketinin sanat tarihi ile olan ilişkisini ortaya koyan bu kelime, Yeni-Dada(Neo Dada) hareketinin ‘Pop’ Sanat akımı ana hatlarında, gerçek Dadacılığın 1960’lardan sonra, var olan toplumsal koşullarda, yeniden dirilişinin popüler kültür ve estetik kaygı gütmesi olarak yorumlanabilir. 1960’larda daha güçlü bir şekilde ortaya çıkan boşunalık duygusu (fatalism) ve yaşamın […]

Modernizmden Postmodernizme Köprü: Dada – Fırat Tunabay

Modernizmden Postmodernizme Köprü: Dada – Fırat Tunabay

Modernizmden Postmodernizme Köprü: Dada* Birinci Dünya Savaşı yıllarında estetik standartları yıkmaya teşebbüs eden Dada, sanattaki nihilist bir hareket olarak tanımlanabilir. Dada hareketi, burjuvazinin fantezilerini altüst ederek yıkıma uğratma stratejilerini kendisine görev edinmiştir. Hali hazırda olan ve sanatla ilgisi olmayan materyalleri kullanmak Dadaistlerin en öne çıkan metotlarından biridir. Kasıtlı olarak rahatsız ve provoke edici görsel sanat, […]

DADASEIN: “Yeni VarVarlık” – Erdem Ceylan

DADASEIN: “Yeni VarVarlık” – Erdem Ceylan

DADASEIN: “Yeni VarVarlık”* “Dadaizm başarılı oldu mu diye bana sorsalar, ayrıntılarda başarılı bir akımdı, esasları söz konusu olduğunda ise tam bir başarısızlıktı diyebilirim. O zamanlarda, havada bir şey vardı, fakat dadaizmin ruhunun sanat ile işi olmazdı. Dadaizm birkaç etkileyici kitapçık, broşür üretmiş olabilir fakat amaçları dünyayı değiştirmek, hayatın özünde devrim yapmaktı. Eh, bu yüzden işte, […]