Onur Keşaplı, Ottinger Sinemasına Estetik Modernizmle Yaklaştığı Makalesiyle Sinefilozofi’de

Azizm Sanat’tan Onur Keşaplı’nın kaleme aldığı, Desire And Decadence In The Film Bildnis Einer Trinkerin (1979) As An Aesthetic Modernist Reaction başlıklı çalışma, SineFilozofi Dergisi’nin, 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu kapsamında yayınladığı özel sayıda yer aldı. Estetik modernizm çerçevesinde, gerçeküstücü ve feminist yönetmen Ulrike Ottinger’in kült filmi Bildnis Einer Trinkerin’i (Bir Ayyaşın Portresi), Camille Paglia‘nın dekadans, Susan Sontag’ın camp, Gilles Deleuze & Felix Guattari’ninse arzu kavramlarıyla irdeleyen makaleye SineFilozofi’nin adresinden erişmek mümkün;

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinefilozofi/issue/65385/889091

Bunu paylaş: