Müzikçi: Lebanon Hanover – The Last Thing

Yarının bilinmezliği karşısında, barındırdığı tüm olumsuzluklara rağmen bilinirliğiyle güvenli bir bölge sağlayan dünün, geçmişin bitmek bilmeyen güzellemesi, oldukça korunaklı ve tutucu bir hüznü de beraberinde getiriyor. 1980’lerde çocuk olan neslin şimdilerde dünyanın hemen her yerinde dizginleri ele alışı bu bıktırıcı nostaljiyi giderek zorlayıcı bir noktaya taşıyor. Döneme dair yerli yersiz her şeyin şimdiki zamana taşınması, kimi olumlu başlıklar da içermiyor değil elbette. Kısa soluğu nedeniyle yeterince deneyimlenememiş post punk bunlardan biri. Karanlığı ve tekinsizliğinin gayet yüzeysel olmasına karşın, küresel ölçekli müzikal çürüme nedeniyle daha da değerli bir hal alan türü, son dönemde sayısı giderek artan post-post-punk gruplar temsil ediyor. Nostalji ve hüzün sömürücü pek çokları arasında, nostaljiyi inkârla hükümsüzleştirirken, kaçınılmaz hüznü başkaldırıya dönüştüren bir önermeyle Lebanon Hanover tartışmasız öne çıkıyor. Grubun salgın günlerinde de üretir oluşu ise soyut somut bir dokunuş etkisinde.

2010 yılında, Larissa Iceglass ve William Maybelline birlikteliğiyle, Almanya’da meydana gelen Lebanon Hanover, mekanikleşmeyle yabancılaşmış türümüzü, mekanikleşmiş seslerle etkileşir hale getirme çabasıyla dikkat çekiyor. On yılda beşi uzunçalar olmak üzere dokuz albüm yayınlayan grubun üretkenliği şaşırtırken, gösteri ve görünüm başlıklarını umursamaz oluşları şaşkınlığı arttırıyor. Zira genellikle aynı cümlede anıldıkları diğer post punk ve dark wave gruplarına nazaran dikkat çekmez görünümleri, gösteriş budalalığına öykünmemeleri, aslında yaptıkların müziği de bir nostalji olarak değerlendirmediklerini kanıtlıyor. Schwarzenegger Tears parçalarında, Arnold’un gözyaşlarını post modern bir deyime dönüştürecek gizli alaycılıkları, Babes of the 80’s’de alenileşirken, Tomb For Two ve Let Them Be Alien albümleri buhranlı işitselliklerine rağmen bedeni harekete geçirecek motifler barındırıyor. Covid-19’a karşı küresel bozgunda bocalayan türümüze seslenen yeni işleri The Last Thing, yalıtılmış yalnızlığımızda kaydedilmiş videosu, türevlerine fark atan yoğunlukta sözleri ve her şeye rağmen ayağa kaldırıp umarsızca dans ettirişiyle adeta direnç sağlıyor.

Bunu paylaş: