2B ile Parça Parça Satılan Ülke ve Yok Olacak Ormanlar – F. Utku Deniz

2B ile Parça Parça Satılan Ülke ve Yok Olacak Ormanlar* 

AKP Hükümeti iktidara geldiğinden beri icraatlarından önemli bir kısmı özelleştirme üzerine olup devleti müdahale edici konumundan denetleyici bir konuma sokmuştur… Tekel, Telekom, Pektim, Türk Petrolleri Ortaklığı(PO) gibi resmi kurum ve kuruluşlardan sonra sıra elde avuçta kalan hazine topraklarına gelmiştir. Osmanlının mevcut toprak sistemi dolayısıyla çok fazla olan hazine toprakları, tabiri caizse hükümetin gözlerini kamaştırmaktadır.

Hazine topraklarının satılması normal koşullarda doğal karşılanabilecek bir husustur, fakat ülkemizde devlete ait arazilerin 473 bin hektar (2 adet Lüksemburg’a eşdeğer) gibi önemli bir kısmı büyük oranda orman özelliğini korumasına karşın 2B yasası ile orman vasfını kaybetmiş alan kategorisine konulduktan sonra satışa çıkartılıp işgal edilecektir. Hedefte (tabii ki basına yansıyan sadece bunlar)alanlar sanayi konut alanları olarak imara açılacak, gecekondu ıslahı da yapılarak kentsel dönüşüm süreçleri başlatılacaktır. Islah projesinde ise ecrimisil yoluyla orda tabii olarak bulunan sahiplerden kira bedeli alınacaktır. Bu satış ve projelerden dönüş olarak 20–25 milyar dolarlık bir gelir beklenmektedir.

Madalyonun öteki yüzüne bakacak olursak, Sezer’in cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde AKP hükümeti 2B kapsamlı anayasa değişim paketini hazırlar fakat cumhurbaşkanı gelişine tekrar meclise gönderirdi. Neden ucunda bu kadar gelir sağlama maksadı olan bir yasa değişikliği dönemin sağduyulu ve ileri görüşlü cumhurbaşkanı tarafından veto ediliyordu?

Yasada bölgenin orman vasfını kaybetmiş olması o bölgede orman yetiştirme olgusunun hiçbir şekilde kalmamasını anlatmaktadır fakat ülkede doğal yollardan bir yerin orman niteliğini yitirdiğine rastlanmamıştır. Yasanın çıkmasıyla birlikte tahrip edilmiş orman alanlarını tamamen ortadan kaldıracak proje adımları süreklilik kazanacaktır. Tıpkı Belek örneğinde olduğu gibi vasfı kaybetmiş alanların çevresinde bulunan “gerçek” orman alanları da arazi sahiplerinin çıkarlarına emanet edilecektir.

İşgale hukuki kılıf uydurma meraklısı hükümet ise yasayı önümüzdeki yerel seçimlere yetiştirmeye çalışıyor, ne tesadüftür ki yabancılara arazi elde etme hakkı verilmişken bu süreç başlıyor. Türkiye’nin toprak bütünlüğü diye yeri göğü inleten kişiler ise parayı verenin düdüğü çaldığı mevcut düzene sesini çıkaramıyor.

*https://issuu.com/azizm/docs/edergimart2008

Bunu paylaş: