Azizm Sanat E-Dergi’nin 136. Sayısı Yayında

Azizm Sanat Örgütü’nün aylık yayını Azizm Sanat E-Dergi’nin Nisan 2019 tarihli 136. sayısı yayında. Orhan Kemal Roman Ödüllü, Köy Enstitüsü mezunu edebiyatımızın değerli kalemi Adnan Binyazar’ın denemesiyle yer aldığı dergi ile ilgili eleştiri, görüş ve katkılarınızı bekliyoruz;

İçindekiler

Editörden s. 4

Adam Kullanmak – Adnan Binyazar s. 7

Yakalım Geceyi – Ahmet Ayberk Aykul s. 11

Charlie Chaplin Filmlerinde Kullanılan Politik Göstergeler – Orçun Üzüm s. 14

Deva – Petek Aysima Can s. 27

Şelâle Dibi Hikâyeleri – Ziza Rumas s. 29

Yağmurun Iskaladığı Ağaç – Batuhan Suiçmez s. 32

Yaşam Döngüsü IV – İsmet Şengül s. 34

***

Editörden

Geride bıraktığımız seçimler, sermayeci ve gerici iktidarın mutlak hegemonyasına rağmen ülkenin en önemli bölgelerinde yenilgiye uğratılması ve komünist seçeneğin gösterdiği başarı ve halktan aldığı onayın ilçe ölçeğinden kent ölçeğine taşınmasıyla olumlu sayılabilecek bir şekilde sonuçlandı. Özellikle son yirmi yılda kursakta kalan hevesler ve giderek varoluşsak bir bunalıma evrilen kitlesel ruh halinin, çıkan sonuçtan mutlu olması ve umutlanması kadar doğal bir durum olamaz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, varsa eğer, başarının kimler tarafından nasıl sahiplenileceği ve yorumlanacağıdır. Büyük ve nüfuzlu muhalefet partilerinin serbest piyasa ekonomisine yani sistemin özüne karşı geliştirilmiş hiçbir politikalarının olmayışı, dahası seçmenlerinin büyük bölümünün bu yönde bir bilinç taşımaması, söz konusu partilerin başarısının yanına soru işareti iliştirmekte ve ideolojik mücadele yerine başka etkenlerin önemine işaret etmektedir. Sekter ideolojik muhalefet konusunda daha açık ve donanımlı olan küçük oluşumların ise kimi nokta atışı başarıları kendilerine mal etmeleri, bir de üstüne her zaman olduğu gibi ölçeklerinin çok ötesinde büyük cümleleri bağırarak sarf etmeleri, kendi yapılanmalarını kemikleştirme ve zinde tutma işlevi görebilecekken, dev aynası etkisi yaşatması da muhtemeldir.

Bilinçli ya da bilinçsiz olarak serbest piyasa ekonomisinin mutlaklığına alıştırılmış kitlelerin oy kullandığı seçimlerin belirleyeni ise ideolojiden ziyade nefret ve ötekileştirme olmuştur. Safları sıklaştırmak uğruna surları dışında kalanları ötekileştirerek nefret ağı oluşturanlar, ötekileştirdiklerinde kendilerine yönelik beliren nefret karşısında yenilgi almışlardır. Farklı disiplinlerden pek çok düşünürün benlik inşası ve özneleşme gayesi için olmazsa olmaz olarak nitelendirdiği öteki inşası ve ötekileştirme çabası, eşyanın doğası gereği benzer güçte karşıtını kurgularken süreci bir çıkmaza sürüklüyor. Öteki ve ötekileştirme üzerine çalışmaların artışı ötekileştirme eylemini azaltma güdülenmesinde temellenirken ötekileştirmenin ve beraberinde ötekinin olmazsa olmazlığını kanıtlama amacına dönüşmekte. Soğuk Savaşı öncesi ve esnasının sağ politikaları ötekileştirmeyi bir dışavurum olarak kullanırken, post asri zamanın sağ politikaları, öteki çalışmalarından hareketle ötekileştirmenin doğal bir mecburiyet olduğu yanılgısını pazarlayarak çok sesli bir yekparelik kazanmakta.

Söz konusu bulanıklık ile buradan filizlenen bunalımları aşabilme noktasında aydınlara çok iş düşmekte. Ya da düşmekte mi? Fazlasıyla akışkan, tekinsiz ve en önemlisi ideolojisizleştirilmekten keyif alınan bir zaman mekanda aydın kimdir, mümkün müdür, ne işe yarar? “Sanat Aydınlanma İçindir” söylemini benimsemiş bir yapılanma olarak kuruluşumuzun on ikinci yılını kutlayacağımız Mayıs ayında hem dergimizde hem de sitemizde bu sorulara arayacağımız yanıtları sizlerin katkıları, ilgileri ve eleştirileriyle daha isabetli bulacağımıza hiç şüphe yok.

Azizm Sanat E-Dergi’nin bu sayısında ise uzunca bir sürenin ardından, Orhan Kemal Roman Ödüllü, Köy Enstitüsü mezunu değerli edebiyatçı Adnan Binyazar’ın denemesi yer alıyor. Çağdaş edebiyatın yeni kuşağından Samanta Schweblin’in öykülerinden yol alan Binyazar, türümüz yaratılmış olmakla yetinmeyip varolma çabasının altını çiziyor. Sinema yazılarımızda, yedinci sanatın evrensel yüzü ve simgesi olmayı halen sürdüren Charlie Chaplin’in doğum günü onuruna, yönetmenin ölümsüz filmleri Modern Zamanlar ve Büyük Diktatör’ü, göstergebilimsel çözümlemeyle inceliyoruz. Genç kalemlerin şiir ve öyküleri bu sayımızı edebi yönden güçlendirirken genel olarak ana akım dışı edebiyatımızın olasılıkları üzerinden bir başka umutlanma vesilesi olarak dikkat çekiyor.

Ötekileştirme ve nefretin ardını görebilmek adına,

Sanatla kalın dostlar.

Azizm’in Notu: Manifestomuzun yazılışının ve kuruluşumuzun 12. yılını kutlayacağımız Mayıs ayında “Aydın” sözcüğünün karşılıklarını bir dosya kapsamında arayacağımız Azizm Sanat E-Dergi’nin 137. sayısı için öncelikle dosya ile ilgili olmak kaydıyla, dilediğiniz konuda makale, öykü, şiir, deneme, eleştiri, karikatür, video, resim ve fotoğrafı 2 Mayıs tarihine kadar azizm.sanat@gmail.com adresinden yayın kurulumuza iletebilirsiniz.

***

Görsel: Hitit Güneş Kursu (M.Ö. 1600 – M.Ö. 1178) – Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Ankara

Bunu paylaş: