Filmci: The Tide Keeper / Gelgit Bekçisi

Üç tarafı denizlerle çevrili olması yetmezmiş gibi pek çok göl ve akarsuya ev sahipliği yapan, bir iç denize sahip ülkemizde çoğunluğun su ile imtihanı ise öngörülecek etkileşim düzeyinin çok uzağında. Denizlerde zaman geçirme, denizlerin sağladığı yaşamlarla bağ kurma deneyimlerinin yeterince hakkının verilemiyor oluşunda, içerdiği tüm zenginliklerle beraber denizlerin insanlık düşmanı ekonomi politiğimiz nedeniyle git gide bir lüks tüketim nesnesi haline getirilmesinin payı büyük. Hal böyle olunca denize dair pek çok şeye yabancı kalınırken, okyanuslara özgü kimi olgularla tanışıklığımız güç oluyor.

Daha çok açık denizlere özgü bilimsel bir gündelik gerçeklik olan gelgitlerden beslenen ve kavrama yeni açılımlar kazandıran The Tide Keeper / Gelgit Bekçisi, Alyx Duncan’ın yazıp yönettiği, 2014 tarihli, Yeni Zelanda yapımı, ödüllü bir kısa metraj. Gelgitin yarattığı gözle görülür fiziksel değişimlere, psikolojik gelgitler kanalıyla eğilen film, yaşlı bir gelgit bekçisinin düşlerindeki radikal mücadelesine gerçekçi ve dijital efektlerle ışık tutan sıra dışı bir yapıt.

Bunu paylaş: