Azizm Sanat E-Dergi Sayı 118 Yayında

Azizm Sanat Örgütü’nün aylık yayını Azizm Sanat E-Dergi’nin Ekim 2017 tarihli 118. sayısı Ahmet Say’ın Ekim Devrimi’ni hazırlayan süreçte müziğin konumunu açığa çıkarttığı makalesi ve Adnan Binyazar’ın Emin Özdemir için kaleme aldığı anma yazısıyla yayında. Eleştiri ve katkılarınızı bekliyoruz;

https://issuu.com/azizm/docs/azizmsanatedergi118

İçindekiler

Editörden s. 4

Ekim Devrimi’ni Hazırlayan Kültür Hareketi İçinde Müzik Sanatı – Ahmet Say s. 6

Erdemin Başı Dil – Adnan Binyazar s. 26

Çığlığını Uzat – Özgür Keşaplı Didrickson s. 36

Bir Taşra Öyküsü – Barış Mehmetoğlu s. 38

Yürürlük – Fırat Tunabay s. 52

Dijital Çağın Kültüre Etkisi – Selin Gündüz s. 54

Editörden

Kumandan Ernesto “Che” Guevara, nam-ı diğer Fişek’in katledilişinin üzerinden yarım asır geride kalırken, imajların siyah-beyazlığı, içine sıkıştırıldığımız güncelin hiper gerçek pasteli ile karşılaştığında tarih/zaman öncesi bir hal alıyor. Tarih olmuşluk, geçmişte kalmışlık ister istemez romantizmi hâkim kılıyor. Bir daha gelecek olamayacak bir geçmişe duyulan özlem, melankolik bir duygu durumunu tetikliyor. Hâlbuki bahsi geçen tarih yalnızca elli yıl öncesi. Türümüzün yeryüzünde birkaç yüz bin yıllık geçmişi düşünüldüğünde elli yılın ne kadar “geçmiş” olarak algılanması gerektiği görecelidir. Che’nin hayatta ve düzen gericiliğine karşı savaşta olduğu dönemin bu denli geride hissedilmesinde ütopyasını veya ülküsünü yitiren insanlığın bugün varmış olduğu zihniyet yapısı büyük bir etmen. Post modern terimleri üzerinden adlandırmak gerekirse türümüzün “güncel”e hapsolmuşluğu yakın tarihle birlikte umudu, hayal gücünü ve belki de Aydınlanmayı öteledi, örttü. Che, devrimler çağının zirvesi olan, 100. Yılını kutlamaya hazırlandığımız Lenin önderliğindeki Bolşevik Devrimi’nin akılcılığını, aynı çağın son büyük devrimi olan ve bu yıl 94. yaşına basan, Atatürk önderliğinde Cumhuriyet’in ulusçu duygudaşlığıyla harmanlamıştı. Her iki öz, takip eden yıllarda küresel ve yerel ölçekte sistem karşıtı başkaldırıları tetiklemeyi sürdürürken emekçi sınıfın, ezilen ulusların ve insanlığın Aydınlanmacı birikiminin taşıyıcısı olmuştur. İlkinin 1991 yılında dağılması, ikincisinin ise içinin tümüyle boşaltılması dünyada sistem karşıtlığının dağınıklığına, öncüsüz ve özsüz kalışına sebebiyet vermiştir.

Bize tüm bu satırları yazdıracak dışavurumun kaynağı, Che’nin anısının yanı sıra geçtiğimiz ay yitirdiğimiz, ünlü dilbilimci, yazar ve aydınımız Emin Özdemir için edebiyatımızın engin kalemi Adnan Binyazar’ın anma yazısı ile ülkemizin önde gelen müzik eleştirmeni ve eğitmeni Ahmet Say’ın Büyük Ekim Devrimi öncesi Rusya’da müzik birikimini ustaca özetleyen makalesidir. Her iki metin, insanlığın yakın tarihinin zirvelerine ışık tutarken, şimdiden bakıldığına ütopik gözüken gerçekliklerinde bezeli sıcacık insan ilişkileri, estetik üretime yönelik cüretkarlık ve yukarıda altını çizdiğimiz umuttur. Tarihi olaylar ve tarihi kişiliklerin, içinde bulundukları zaman/mekân bağlamından kopartılarak yorumlanmaları sağlıklı bir değerlendirme olamaz; ancak günümüz dayatmalarında Che gibi davranıp düşünmeye olanak tanınmadığını unutmamak gerek. Hapishaneden veya sirkten farksızlaşan güncel, köktenci sistem karşıtlığına alan açılmadığı, açmaya çalışanların lekelenme, ötekileştirme ve yıldırma ile bozguna uğratıldığı, hatta yok edildiği bir atmosferde seyrediyor. Bu atmosferde özünü koruyup başkaldırıyı deneyenler, Sinead O’Connor örneğinde olduğu gibi soyut bir baskı altına alınmaya çalışılıyor. Yazarımız Özgür Keşaplı Didrickson’ın şiiri, Sinead’a el uzatırken, sessizleştirilen başkaldırının lirik haykırışı niteliğinde. Hiç olmadığı kadar tu kaka edilen toplumcu edebiyatın bir örneğinin de yer aldığı bu sayımız farklı konu başlıklarında deneme ve öykülerle güncele meydan okuyan bir içerik sunuyor.

Günceli aşıp devrimler çağının aydınlığını geleceğe taşımak adına,

Sanatla kalın dostlar.

Azizm’in Notu: Azizm Sanat E-Dergi’nin Kasım 2017 tarihli 119. sayısında, bu yıl 100. yılını kutlayacağımız, insanlığın en akılcı ve umut dolu zirvelerinden olan Büyük Ekim Devrimi’nin onuruna, “100. Yılında Bolşevik Devrimi” dosyasını işleyeceğiz. Öncelikli olarak dosya ile bağlantılı olmak kaydıyla yazınsal ve görsel çalışmalarınızı, 2 Kasım 2017 tarihine kadar azizm.sanat@gmail.com adresinden yayın kurulumuza iletebilirsiniz.

***

Görsel: İşte Bakın İnsan (Kesit, 1869) – İlya Repin

Bunu paylaş: