Filmci: It Took a While to Figure Shit Out

Tabuyu, insanın kendisine içkin duygu, düşünce ve davranışları dışavuramaması şeklinde yorumlamak pekâlâ mümkün. Bu durumun sürekliliği sonucunda kişinin kendi özüne yabancılaşma ihtimali kaçınılmaz. Aynı durumun genele yayılması neticesinde ise, pek çok insani durumun gizli-saklı icra edilmesi zorunluluğu türümüz tarafından kabul edilmiş vaziyette. Tuvalet ihtiyacı, bu örtülü gerçeklerden biri. Hâlbuki kimi antik buluntularda, kentin ileri gelenlerinin ve halkın, tuvalet ihtiyaçlarını giderirken sohbet ettikleri ortaya konulmuş durumda. Peki ya tuvalet ihtiyacının neden doğduğunun bilinmediği insanlığın ilk zamanlarda dışkılarla etkileşimiz nasıldı? Arthur Metcalf’ın yazıp yönettiği ve seslendirdiği, 2012 yapımı çizgi canlandırma It Took a While to Figure Shit Out, bu sorunun yanıtının peşine düşerken, günümüzdeki soyutlama becerisinden yola çıkarak mağara adamı atalarımızın dışkısına ya da “Larry”e dair geliştirdiği kurmaca ile son derece zeki bir mizaha imza atıyor.

Bunu paylaş: