Resif ve Köpekbalıkları – Fırat Tunabay

Resif ve Köpekbalıkları*

Bir resif* düşünün müthiş bir dengeye ve doğal güzelliğe sahip içinde birbirinden farklı ve renkli küçük balıkların yaşadığı bir resif. Bu resifte yaşayan balıkların her biri küçük ve yırtıcı olmadıkları için birbirlerine tehlike oluşturmuyorlar. Onun için resifte yaşayan bu renkli ve küçük balıklar yaşamlarını huzurlu ve mutlu bir şekilde sürdürüyorlar.

Doğal dengenin bozulması ile resifin su oranında yükselme gözlenmeye başlar. Bu yükselme ile birlikte artık resif eskisi gibi olmayacaktır. Suyun yükselmesi beraberinde başka balıkların resife girişini hatta yırtıcı olarak tanımlayacağımız balıkların da resife girmesine neden olacaktır. Bu gelecek balıklarla birlikte resifin homojenliğini kıracak bir sürü bakteride beraberinde resif de yerini alacaktır. Su oranının yükselmesi sürekli av peşinde olan yırtıcı balıkların özellikle köpekbalıklarını resife çekecektir. Bu köpekbalıklarının tek bir amacı vardır oda besin piramidinin en üstünde yer almak. Ama sular o kadar çok yükselmediği için ilk gelen yırtıcılar küçük boylu köpekbalıklarıdır. Bunlar resifte yer alan küçük renkli balıklarla beslenip resifte hâkimiyet kurmaya çalışırlar. Bazı küçük balıklar (vantuzlu remoralar) bu köpekbalıklarının temizliğini yapıp onların gövdelerinin altında mutualist** bir yaşam biçimini seçtiklerini düşünerek yaşamlarını hiçbir şey değişmemiş gibi sürdürürler. Ama diğer küçük balıklar için bu tehlikenin başlangıcıdır. Artık onlar için resifin eski o güzel huzurlu günleri geride kalmaktadır. Köpekbalıkları onların resifteki yaşamlarına dair her şeye müdahale etmekte ve resifin gerçek sahipleri gibi hareket ederek onların yaşamlarına saldırmaktadırlar. Küçük balıkların tek bir seçeneği vardır o da birlikte olup birlikte hareket etmek. Ama arada bir okyanustan gelen dalga bunu mümkün kılmamakta hatta onları biraz daha ayırmaktadır.

Doğal denge giderek bozuldukça resifte su oranı da giderek yükselmektedir. Su oranının yükselmesi resife yeni yırtıcılarında girmesine neden olmaktadır. Resife giren yeni yırtıcılar daha büyük köpekbalıklarıdır. Bu köpekbalıklarının gözü aynı resife ilk gelen küçük köpekbalıklarının ki gibi küçük balıklardadır. Çünkü köpekbalıkları birbirini yemez. Yalnızca büyük köpekbalıkları küçük köpekbalıklarını yeni resifler aramak üzere bölgeden def eder. Resife büyük köpekbalıklarının gelecek olması küçük köpekbalıklarını telaşlandırır. Resif eski günlerine dönsün diyen ve örgütlenmeye çalışan küçük balıkların yanında görünmeye ve resife sahip çıkmaya çalışırlar. Çünkü küçük köpekbalıkları resifteki en güçlü yırtıcı olmak istemektedirler. Ama artık sular yükselmiştir ve resif yırtıcıların hâkimiyeti altındadır. Küçük balıklara fazla seçenek kalmamıştır. Ya bu yükselen suyu bir fırsata çevirip resiften ayrılıp okyanusa açılacaklardır. Ya da örgütlenip köpek balıkları ile mücadele edeceklerdir.

*Resif, denizcilik terminolojisinde kaya, kum ve deniz canlıların birikimiyle birlikte suyun cezir halindeyken (gel-git ile oluşan en düşük su seviyesi) altı kulaç (yaklaşık 11 metre) veya daha az derinlikli sığ alanlarında oluşmuş su altı yüzey yapılarıdır.

**Mutualizm, farklı türlerden iki canlının karşılıklı yardımlaşması her iki tarafa da yarar sağlamasına dayalı olan bir ortak yaşam biçimidir.

*https://issuu.com/azizm/docs/azizmsanatedergi104

Bunu paylaş: