Pınar Kumandaş’ın Öncülüğünde Hol Kolektif Yayında

Aşırılaşan enformasyon kirliliğinin üzerimize boca edilişi, bilgi olarak işlenemeyen, özümsenemeyen, irdelenemeyen sözcük ve imajlarla dolu verilerle boğulmamıza yol açıyor. Havuz problemini andıran ve dolarak/doyarak durağanlaşmasına imkân tanınmayan haliyle hemen her şeyden haberdar olma ama hiçbir şeye vakıf olamama durumu kaçınılmaz olarak soluk alabilme gereksinimi doğuruyor. Fişi çekmenin, ekranları ve gözleri kapamanın, dışa çıkmanın birer yöntem olduğu doğru; ancak ekrana dönüşün, fişi takmanın ve gözleri yoracak beyaz ışığa yeniden “merhaba” demenin mutlaklığı, başka başka kuytular arayışını gerektiriyor. Azizm Sanat yazarlarından Pınar Kumandaş’ın öncülüğünde yayın hayatına başlayan Hol Kolektif, tam da bu arayışı karşılayacak şekilde soluk aldırıyor.

Edebiyat, fotoğraf, sinema disiplinlerine, disiplin kavramını rafa kaldırıp boşluklar yaratacak ve onları dolduracak şekilde minimalist alanlar açan Hol, ilk sayısının içeriği ve biçimiyle soluk aldırıyor. Çağın doluluk, yoğunluk ve göz kamaştırıcı haletiruhiyesini sade’ce boşa çıkaran Hol, dişil bakışın çağdaşlığına ev sahipliği yaparak boşa çıkışları olumluya yoruyor.

Hol’ün tanımına göre içinde “sevdiğimiz kitaplar, yazılar, resimler, fotoğraflar, filmler ve fikirler”i bulunduran ve bir başka deyişle odalara açılan boşluğa tekabül ederken “kolektif çalışmaların toplandığı ya da dağıldığı” bir mekân olan Hol, boşlukları doldurmak ve doldurulacak yeni boşluklarda üretmek için kapılarını usulca bir davetkarlıkla herkes için aralık bırakıyor…

Hol’ün birinci sayısı, yaklaşmakta olan ikinci sayısı ve tüm odalarına dair ayrıntılı bilgi ve iletişim için;

http://www.holkolektif.com/

Bunu paylaş: