Özel Gösterim ve Tartışma: Aydın Nedir/Kimdir? (19 Mayıs 2019)

Manifestosunun yazılışının ve kuruluşunun 12. yıldönümü çeşitli yayın, çalışma ve etkinliklerle kutlayacak olan Azizm Sanat Örgütü, ilk etkinliğini Uşak’ta gerçekleştirdi.

Uşak Red Kültür‘de gerçekleşen etkinlikte, aralarında Bangladeş ve Malta’nın da bulunduğu çeşitli ülkelerde gösterilen Onur Keşaplı’nın yönettiği politik video Kurmaca, New York Dünya Sinema Fuarı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası festivallerde yer alan Orçun Üzüm’ün yazıp yönettiği psikolojik ve politik dram Korkuyu Beklerken, en son İşçi Filmleri Festivali resmi seçkisine dâhil edilen, pek çok önemli festival ve yarışmada yer edinmiş, Volkan Bağırgan’ın yönettiği toplumcu belgesel İnsanı Eskiten Zaman ile yıl boyunca toplam on iki festivalde gösterilen ve iki uluslararası ödül kazanan, Onur Keşaplı’nın yazıp yönettiği Prelüd/Başlangıç Uşaklı sinemaseverlerle buluştu.

Film gösterimi sonrasında soru cevapları ardından “Aydın Nedir? Kimdir?” başlıklı açık oturum gerçekleşti. Açık oturum başlangıcında konuşan Azizm Sanat Örgütü kurucu üyelerinden Onur Keşaplı, “Bir sözcükten daha fazlasına tekabül eden Aydın kavramı günümüzde nesnelliğin yitirildiği, üzerinde mutabık olunması giderek güçleşen bir hal aldı. Aydının kim olduğu değil ancak kim olmadığı üzerinde ilerlemek bizi daha doğru bir noktaya taşıyacaktır zira günümüzde hemen herkesin kendi aydını ve aydın tanımı var. Aydının tüm nitelemelerden önce kendi alanında üretim yapması gerekiyor ve ürettikleriyle diyalektiğin asgari sürümü olan tez-antitez-sentezi tetikleyebilmesi büyük önem taşıyor. Aksi takdirde muhalif olsun olmasın, eleştirelliği ve özeleştirelliği yitirip tutuculaşma tehlikesi taşıması kaçınılmazdır” şeklinde konuştu. Yoğun katılımla geçen açık oturum, aydına dair farklı görüşlerin dile getirilip tartışılmasıyla devam etti. Yıl boyunca farklı kentlerde benzer etkinlikler düzenlemeyi planlayan Azizm Sanat Örgütü’nün aylık yayını Azizm Sanat E-Dergi’nin “Aydın Kimdir/Nedir?” dosyalı 137. Sayısı ise geçtiğimiz haftalarda yayınlandı;

Bunu paylaş: