Kitapçı: Ertan Yılmaz – 68 ve Sinema

50. yılında 1968 Kuşağı’nı, romantikleştirme aygıtının bir parçasına dönüştürmeden anmak, büyük önem ve tarihe karşı büyük bir sorumluluk taşımakta. Azizm Sanat E-Dergi’nin 68 Kuşağı ve Sanat dosyalı 125. sayısıyla başlayarak yıl boyunca sayfalarımızda yer vereceğimiz modernizmin küresel ölçekteki şimdilik son kalkışması 68’i, eş zamanlı olarak köşelerimize de taşırken, bu takvimi Azizm’den Kitapçı’da, yalnızca ülkemiz akademisinde değil, dünya kapsamında literatüre giren özgünlükteki bir yapıtla açmaya karar verdik. Politik çalkantıların, umutları yenilgiyle buharlaştırdığı somut gerçekliğin gölgesinde kalmaya mahkûm olan 68’in sanatsal izdüşümlerini, sinema sanatında açığa çıkaran ve bunu da Marksist kuramı bir an olsun elden bırakmadan yapan, Prof. Dr. Ertan Yılmaz imzalı 68 ve Sinema, yedinci sanatı kapsayan ve aşan tarihsel olgunluk ve öğreticilikte bir başyapıt. 2016 sonlarında kaybettiğimiz hocamız Ertan Yılmaz’ın, çevirmen olarak, aralarında Godard, Kolker Monaco ve Kracauer gibi sinemacı ve kuramcıların olduğu geniş bir külliyatı Türkçeye çevirerek sinema yazımına kazandırdığı sayısız yapıtın arasında, özgün kaleminin de ne denli yetkin ve biricik olduğunu kanıtlayan 68 ve Sinema, 1968’i ve sinemasını Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Fransa üzerinden inceliyor. Öncelikle ülkelerin sırasıyla 1960’larına damga vuran toplumsal gelişmelerini, diyalektik materyalist öğretinin ışığında irdeleyen 68 ve Sinema, devamında aynı sırayla söz konusu gelişmelerin ülke sinemalarında içeriksel ve biçimsel olarak nasıl karşılık bulduğunu çok önemli tespit ve yorumlarla ortaya koyuyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin “efsane” sıfatını hak eden akademisyenlerinden Prof. Dr. Ertan Yılmaz’ın yapıtı, 68 özelini aşıp, politik sinema, devrimci sinema, üçüncü sinema gibi üzerine çok konuşulan ancak vakıf olmakta zorlanılan sinemasal kavramları da içerirken konvansiyonel sinema, modern anlatı ayrımına odaklanarak sinemayla haşır neşir okur için başucu kitabı olma özelliğini de taşıyor. Fransız Yeni Dalga akımı, Amerika’nın Yeni Hollywood süreci ve Yeni Gerçekçilik sonrası İtalyan modernist anlatısına dair bulgularıyla 68 ve Sinema, 1990’larda ve 2000’lerde farklı yayınevlerinden yaptığı iki baskının ardından yeniden basılmayı ve daha büyük bir toplam tarafından okunmayı fazlasıyla hak ediyor.

Bunu paylaş: