Filmci: Tanzonk

Sovyet avangardının görsellikle açtığı çığırın karşılığını en çok sinemada ve videoda bulmasında şaşırtıcı bir durum yok. Şaşırtıcı olan bu birikime başvuran sanatçı sayısının günümüzde hala az oluşu. Az sayıdaki değerli yönetmenlerden Sasha Svirsky’nin canlandırma filmi Tanzonk, bu birikimi en azından biçimsel olarak sanatına taşıyan dikkat çekici bir yapıt. Sovyet montajı ve afiş sanatının izlerinin rahatlıkla görülebildiği film, dönemin önde gelen akımı gelecekçiliği bir nebze muhafazakâr yorumlayarak içerik noktasında öncüllerinden ayrışıyor. İnsan-makine savaşı gibi tutuculuğun teknolojiye karşı kaygısının vazgeçilmezi olan konuyu, bir hayli gelecekçi bir biçimle sunan filme, giderek yorucu bir noktaya varan ses kanalı nedeniyle dadacı nitelemesini getirmek bile mümkün. Filmin uyumu tercih eden sonu ise makine çıkışlı bir mistisizme ulaşırken görsel temelini avangardın yıkıcılığı ve romantizmin yumuşaklığıyla atıyor.

Bunu paylaş: