Aydınlanmacı Sanat Oluşumu, Azizm Sanat Örgütü, 10. Yılını Kutluyor

Azizm Sanat Örgütü, on yıl önce bugün “Sanat Aydınlanma İçindir” önermesini taşıyan manifestosunun yazılışıyla kuruldu. Sermaye yanlısı gerici zihniyetin kuvvetlendiği ülke ve dünya koşullarında, Aydınlanma cephesinde sanat temelli bir direniş ve başkaldırı ortaya koyabilme gayesiyle, 10 yıl boyunca binlerce yazınsal ve onlarca görsel çalışma üreten Azizm, farklı kentlerde gerçekleştirdiği etkinlikler ve üyelerinin verdiği eğitimlerle kitlelere ulaşmaya gayret etti. Farklı disiplinlerden ülkemizin önde gelen aydınları ve genç kuşaktan adları buluşturan Azizm, bugüne dek yüzden fazla kişinin üretimleriyle 113 sayıyı aşan E-Dergi ve otuzdan fazla E-Sergi yayınladı. Kısa metraj çalışmalarının yurt içi ve yurt dışında ödül, derece kazanımları dışında pek çok yerde gösterimleri gerçekleşti. Popülizmi ve seçkinciliği reddederek, Aydınlanma sancağını on yılı aşkın süredir, görmezden gelinmeye, yok sayılmaya ve küçümsenmeye karşın onurla ve umutla taşıyan Azizm Sanat Örgütü, güncelliğinden hiçbir şey yitirmeyen manifestosu* ve “Aydınlanma” düşüncesinin dosyalaştırıldığı Mayıs 2017 sayısındaki editör yazısı ile dayanışma eşliğinde üreterek ilerleme ve geleceğe hamle yapma çağrısını sürdürüyor;

Editörden

(Azizm Sanat E-Dergi sayı 113, sayfa 4 https://issuu.com/azizm/docs/azizmsanatedergi113)

İnsan hayatı açısından bile kısa bir süre zarfı olan 10 yılın, insanlık tarihi ile gezegenimizin ve evrenin boyutları akla geldiğinde önemsizleşmesi, değersizleşmesi kaçınılmaz. Buna karşın, katı kalması gereken yapıların bile buharlaştığı, oluşumların un ufak olduğu, köklü yayınların sonlandığı, öylesine geçici, birikimsiz ve akışkan bir süreçten geçmekteyiz ki 10 yılı devirmek küçümsenemeyecek bir mesele halinde. Azizm Sanat Örgütü olarak, 27 Mayıs 2007 tarihinde zamanın sinema ağırlıklı lisans öğrencilerinden kurulu bir ekip ile manifesto kaleme alırken on yıl sonrasını görmeyi ne kadar planladık, içselleştirdik tartışılır ancak farkında olmadan çevrimiçi yayın konusunda öncü olduğumuz ve sanat sahasında süregelen savaşımda büyük ölçüde terk edilmiş bir mevziiyi sahiplendiğimiz kesin. İnternet gibi bir devrimin yayıncılık konusunda hakkının verilerek kullanılmadığı, ahmaklığın ve ortalamacılığın yayılarak hüküm sürdüğü günümüzde, internet yayıncılığında yeni kuşak için öncü olma konusunda silik kaldığımız ortada. “Sanat kim/ne içindir” sorusunun alışılageldik tartışmasına önayak olan “toplum” ve “sanat” yanıtlarını aşma gayretimiz(ukalalığımız) bizi Aydınlanma kavramı ve eylemiyle tanıştırdığındaysa en başta bizler için, bilinen çevrenin ötesine geçip derinine inme şansı doğmuştu. Şimdilerde aşırı sahiplenilme noktasında donuklaşma tehlikesi taşıyan, yeniyetmelerce ise komplo teorilerinin vazgeçilmezi “illuminati” ile özdeşleştirilen Aydınlanmanın, türümüzün en büyük devrimi/ateşleyicisi olduğu ve bunun hakkının verilmesi için mutlak surette süreklilik talep ettiğini görüyoruz. Kant’ın çığır açıcı olduğu kadar türümüz için asgari olması gereken tespitinde olduğu gibi Aydınlanma, “insanın kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir”. Bu cüretin sınırlarının ne olabileceği, verili hegemonyaların tamamını alt üst etme gücünün olduğu hem devrimciler hem de karşıdevrimci zihniyet tarafından özümsenerek Aydınlanmanın sürati kesildi.

(…)

Belki de hiçbir zaman nihai bir neticeye kavuşamayacak Aydınlanma mücadelesinde, on yıldır sanat cephesinde yer alabilmek, “Sanat Aydınlanma İçindir” vurgusunu çoğaltmaya gayret göstermek Azizm Sanat Örgütü için haklı bir onur ve gururdur.

(…)

Ayakları yere basmayan idealist bir yaklaşımın yanlışlığı kadar, gerçekliğe gömülüp ufka bakmayı unutan materyalist tutumun eksikliğinin bilincinde, materyalist bir düsturla ideal bir hedefe doğru ilerlemek adına;

Sanatla ve Azizm’le kalın dostlar,

Sanat Aydınlanma İçindir!

* http://www.azizmsanat.org/hakkinda/

Print

Bunu paylaş: