Kitapçı: Sigmund Freud – Totem ve Tabu

Original Caption: Sigmund Freud, 1856-1939, Austrian psychiatrist, in the office of his Vienna home looking at a manuscript. B/w photo ca.1930.

Bu ay dergimizin dosya konusunu oluşturan ‘tabu’ hakkında akla gelen kaynaklardan ilki olan Totem ve Tabu, Freud’un araştırmalarını oluşturan en önemli kitaplardan biridir.

Freud, Totem ve Tabu kitabında, ahlâk anlayışı, tabular, âdetler, inanışlar ve algı ile ilgili bilgilere yer vermiş ve ayrıntılı çözümlemelerde bulunmuştur Psikanalik kuramının kurucusu ve bu alandaki bilgilerin tüm dünyaya aktarılmasında önemli rol oynayan Sigmund Freud, kitabında, ilkel insanların inanışlarından, benliklerinden,  modern dünyaya kadar süregelen ahlâk ve gelenek anlayışlarını sosyolojik bir analiz ile ele alıyor. Kendine göre tabu kavramını açıklayan Freud aslında bir yaratıcıya inanmanın temelde var olduğunu ve kutsal ya da kirli olarak görülen tabunun çiğnenmesi durumunda, yaratıcıdan bir cezalandırma beklenirken Freud bu cezalandırmanın günümüzde toplumun gerçekleştirdiğini belirtir ve ilk ceza sisteminin tabu temelinde geliştiğini vurgular. Tabu olan, olmaya yatkın durum ve bunlar üzerinde kişilerin etkisini ayrıntılı şekilde analiz eder. Var olan kavramları olabildiğince kapsamlı bir biçimde okuyucuya açıklayan Freud’un kitabı, Cinsiyet Üzerine, Totem ve Tabu, Psikanalize Giriş Dersleri, Düş Yorumu ve Psikopatoloji adı altında beş bölüm olarak yayımlanmış ve Prof. Dr. Cengiz Güleç tarafından ayrıntılı olarak çözümlenmiştir. Freud’un psikolojik çıkarımlarını aslına bağlı şekilde yorumlaması ve değerlendirmesi kitabı değerli kılan önemli bir unsur olarak göze çarpıyor.

Say Yayınları‘ndan çıkan (Fikir Mimarları Dizisi-6) Cengiz Güleç ve Murat Batmankaya tarafından yayına hazır hale getirilen kitap, aynı zamanda Freud’un yaşamı ve kişilik özelliklerini de anlatırken, din, kültür ve sanat bağlamında Frued’u ele almış ve saklı kalan yönlerini gün yüzüne çıkarmıştır

Tabu hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Freud üzerine dilimizde kaleme alınan en sert eleştirilerden birini okumak için dergimizin 111. sayısını inceleyebilirsiniz.

https://issuu.com/azizm/docs/azizmsanatedergi111

Cennet Akıncı

freud

Bunu paylaş: