Müzikçi: The Coward – Adieu

Ülke sınırlarında maruz kaldığımız yıkıcı sorunlar neticesinde işçilerin ve pek tabi kadınların maruz kaldıkları zorlukların ve taşımakla yükümlü kılındıkları yüklerin bize veya coğrafyamıza özgü olduğu yanılsamasına kapılabiliyoruz. Oysa gezegenimizi kuşatan sistemin en derli toplu vaziyette yaşandığı ülkelerde bile kadına “refah” düzeyinde “çağdaş” olarak sunulan yaşam biçimi bir çıkmaz ve tekrardan ibaret oluyor. The Coward’ın huzursuz edici müziğiyle vurguladığı bu çıkmazın, Jullien Brothers tarafından yönetilen videoda somutlaşması, eleştirinin küreselleşen sisteme yönelmesi konusunda ince bir geçiş sağlıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Adieu izlemeye ve dinlemeye değer bir içerik ve his sunuyor.

Bunu paylaş: