Kitapçı: David Hopkins – Dada ve Gerçeküstücülük

Modern sanat akımlarının en radikallerine dair kapsamlı bir derleme sunan Dada ve Gerçeküstücülük, Birinci Dünya Savaşı yıllarında filizlenen Dada ile 1920’lerin ortalarında doğan gerçeküstücülük akımlarının seyrini kapsıyor. Dada ile ayrılmaz bağlara sahip olan sürrealizm-gerçeküstücülük akımını, Dadaizm öncüleri ve ilkeleri kapsamında inceleyen kitapta tarihsel ve tematik gelişim süreçleri açıklanarak yorumlanmış ve çağdaş sanata yansımaları ele alınmıştır.

David Hopkins tarafından yazılan kitapta öncü sanatlarımızın tarihsel gelişimi, sanat ve anti sanat bağlamındaki süreçleri ve gerçeküstücülükte kullanılan malzemeler ile insan doğasının işlenişi kapsamlı olarak ele alınmakta. Sürrealizmin etkili olduğu edebiyat ve sanat dallarını ayrıntılı şekilde inceleyen kitap, hem bunların gelişim faaliyetlerini hem de dadanın etkisini anlatmakta. Bir sanat tarihçisi tarafından yazılan yapıt, sanat akımlarının insanlar ve eşyalar üzerindeki değişiminden de söz etmekte. Eğlenceli bir dil tutturan Dada ve Gerçeküstüclük’ün giriş kısmı bile okuyucuya eğlenceli bir kitap okutacağının sinyalini vermekte.

Dost Kitapevi Yayınları’ndan çıkan kitabın Türkçe çevirisi Suat Kemal Angı’a ait. Dada ve Gerçeküstücülük, bu alanda derinleşmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir yapıt. Sade dili, kapsamlı açıklamaları ve yorumlamalarıyla her iki akımı da okuyucuya iletmekte.

 -Soru- Bir ampülü değiştirmek için kaç Gerçeküstücü gerekir?

-Cevap- Balık..

Cennet Akıncı

Bunu paylaş: