Özgür Keşaplı Didrickson’ın Makalesinin Yer Aldığı “Ölüm Sanat Mekan” Kitabı Çıktı

31 Ekim-2 Kasım 2011 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde, Yrd. Doç. Dr. Gevher Gökçe Açar’ın öncülüğünde düzenlenen ve Ömer Madra, Jean François Perouse gibi isimlerin yanısıra yazarımız Özgür Keşaplı Didrickson’ın da “Yunuslar ve Ölüm” çalışmasıyla yer aldığı “Ölüm Sanat Mekan” sempozyumunun kitabı çıktı. Yazarımızın aynı adlı makalesinin yer aldığı ve İstanbul Beyoğlu’ndaki Robinson Crueso Kitabevi’nden edilebileceğiniz kitabın tanıtım yazısı ise şu şekilde: Ölüm bilinci tarih boyunca kültür ve sanat yaratmasında insanı tetikleyen etkenlerin başında olagelmiştir. Zygmunt Bauman kültürü “insanların farkında oldukları şeyi unutturmaya yönelik incelikli, karşı-anımsatıcı teknik bir aygıt” olarak tanımlarken, kaynağını ölüm bilincine ve ölüm gerçeğini unutma gereksinimine bağlar. Ölü gömme ritüellerî, mezar ve mezarlıkların ortaya çıkışı tarihöncesi uzmanları tarafından insanlık eşiğinden geçmenin önkoşulu olarak kabul edilir. Ölüm kavramı, insanı hayatın geçiciliği karşısında kalıcı bir şeyler yaratma konusunda uyarmış ve sanat yapıtının doğuşuna zemin hazırlayarak başta plastik sanatlar, edebiyat ve müzik gibi alanlarda olmak üzere sanat yaratımının bütün daljannda estetik yönden en etkileyici yapıtların oluşmasına aracı olmuştur. Öte yandan ölüm gerçekleştiğinde, ölüyü dini inançlar çerçevesinde öte dünyaya hazırlama ve aynı zamanda geride kalanların ölüm acısını hafifletme çabalarının sonucu olarak ortaya çıkan mezar anıtları da, gene ölüm ve yaratma arasındaki ilişkinin somut kanıtlarını oluşturur. Gevher Gökçe Acar’ın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı bünyesinde yürüttüğü “Ölüm Sanat ve Mekân Sempozyumları”nın amacı, ölüm kavramının gerek birey ve toplumun yaşamındaki, gerekse sanat yaratımındaki yeri ve önemini felsefe, toplum bilimleri ve çeşitli sanat disiplinleri üzerinden irdeleyerek bir kez daha vurgulamaktır. Bu kitap, söz konusu etkinlik kapsamında düzenlenen sempozyumda sunulan bildiri metinlerini içermektedir. Katılımcılar: Ahu Antmen, Bese Aslan, Caner Karavit, Cengiz Özek, Dilşa Deniz,Emre Zeytinoğlu, Erdem Ceylan, Gevher Gökçe Acar, Hasan Kılavuz,Jean François Perouse, Kayahan Türkantoz, Mehmet Kerem Özel,Mustafa Eren, Ömer Madra, Ömer Naci Soykan, Özgür Keşaplı Didrickson, Şükrü Aslan, Tuna Erdem, Yalçın Savuran
http://www.rob389.com/dp/tr/11/9786054514038

Bunu paylaş: